Accueil

     Présentation

     Catalogue général
       Littérature
       Histoire
       Revue In'Hui
       Revue Textyles
       Académie royale
            de langue et
            de littérature

       Harry Dickson
       Steeman
       Ciel
       Espace Sud
       Jesuitica
       Nouvelle Histoire
            de Belgique

       Un Art de Vivre
     Nouveautés

     Liste des Auteurs

     Avis de Parution

     Recherche

     Diffusion

     Contact & vente


 


COLLECTIF
   Het Brussels maatschappelijk middenveld laat zijn stem horen
Staten-Generaal van Brussel (nederlandse versie)

      Histoire, 360 pp, 2010
      ISBN 978-2-8710-6536-4
      12,00 €

« Il faut faire bouger les lignes », zei François Mitterrand. Dat was precies de ambitie van de Staten-Generaal van Brussel : op wetenschappelijke wijze de balans opmaken van de situatie van ons Stadsgewest aan de hand van zestien sleutelthema’s, die bevindingen voorstellen aan de burgers tijdens groots opgezette discussieavonden, hun reacties en voorstellen verzamelen, conclusies formuleren en die doorspelen aan de politici, om de toekomst van alle echte of ‘geadopteerde’ Brusselaars te beïnvloeden.
Maar wie heeft de burgers doen warmlopen voor dat grootschalige project ? Het Platform van de civiele maatschappij, dat op nog nooit geziene wijze, over de gebruikelijke barrières - waaronder de taalgrenzen - heen, Brusselse verenigingen (Aula Magna, bruXsel forum*, Manifesto), vakbonden (ABVV Brussel en ACV), de werkgevers (Brussels Enterprises, Commerce & Industry), de culturele sector (Brussels Kunstenoverleg & Réseau des Arts à Bruxelles ) en de milieusector (BRAL en Inter-Environnement Bruxelles) samenbrengt.
Het Platform richtte al snel een wetenschappelijk comité op (ULB, VUB, Facultés universitaires Saint-Louis en het elektronisch tijdschrift Brussels Studies) en nodigde honderden verenigingen uit alle sectoren uit om samen zijn ambitie waar te maken.
Mobiliteit • Veiligheid • Bevolking • Duurzame ontwikkeling • Onderwijs • Huisvesting • Economie • Cultuur • Jeugd • Stadsgewest • Levenskwaliteit • Kennisstad • Internationalisering • Instellingen • Sociale ongelijkheden • Overheidsfinanciën : zestien diepgravende en objectieve studies werden uitgevoerd door een honderdtal onderzoekers.
U vindt hier de integrale tekst van die studies, aangevuld met de voorstellen die naar voren werden gebracht tijdens de zestien discussieavonden die door tweeduizend deelnemers werden bijgewoond, en met de conclusies die op 25 april 2009 werden voorgesteld aan meer dan zevenhonderd mensen, onder wie een groot aantal politici.
De dynamiek van de Staten-Generaal is als een vloedgolf : de eerste resultaten zijn er al en in de komende jaren zullen er nog geboekt worden. Moge dit boek daartoe bijdragen !
The English versions of introductions to, and conclusions from the Citizens’ Forum of Brussels, also appear in this book.Le Cri (Mols, EDM s.a.), tienne de la Petite Bilande, 67 - 1300 Wavre - Belgique.
© 2014 Tous droits réservés


 

2004


2005


2004


2002


2001


2004


1998


2005


2001


2004


2004


2004


2002