Accueil

     Présentation

     Catalogue général
       Littérature
       Histoire
       Revue In'Hui
       Revue Textyles
       Académie royale
            de langue et
            de littérature

       Harry Dickson
       Steeman
       Ciel
       Espace Sud
       Jesuitica
       Nouvelle Histoire
            de Belgique

       Un Art de Vivre
     Nouveautés

     Liste des Auteurs

     Avis de Parution

     Recherche

     Diffusion

     Contact & vente


 


Isidore NDAYWEL
   Mokolo mwa Congo, Uta ebandeli kino lelo
Version Lingala

      Histoire, 268 pp, 2012
      ISBN 978-2-8710-6595-1
      10,00 €

Tangwa ya boyekoli bolingo bwa ekolo eye ekomaki makasi eleko ya bokundoli mibu ntuku itano ya lipanda lya RDC, elingisaki bobimi bwa mokuse mwa mokolo mwa Congo moye.
Esalemi kobanda Mokolo mwa sika mwa Congo, buku eye etali lisusu mobimba mwa mokolo mwa Congo uta libandeli kino na mikolo mya lelo, ezali bongo esalele ebongi kozala na maboko mpo na kosalisa mpe kobakisa sango. Ya solo, komilengele mpo ya kotonga ekolo kitoko koleka ya kala, lolenge loyembo la ekolo lozali kotinda, ekotinda koyeba malamu mokolo mwa ekolo.
Mpe mpo ya moto oyo azali kotonga makambo ma Congo na libanda, buku eye ekosunga ye koyeba ndelo na yango na ntango mpe na etando, mpo ya koyeba mposa na botalaka maluli ma mokolo na mokolo.
Mwango moye mokokaki kokokisama te soki mozwaki lisungi lya AECID te (Agencia Espaola de Cooperaciùn International para el Desariollo) mpe malendisi ma Félix Costades Artiela, Ntoma wa Esipanye na Kisasa mpe wa mosalisi wa ye Angela Maria Rivera Yepes.Le Cri (Mols, EDM s.a.), tienne de la Petite Bilande, 67 - 1300 Wavre - Belgique.
© 2014 Tous droits réservés


 

2004


2005


2004


2002


2001


2004


1998


2005


2001


2004


2004


2004


2002